Tegemoetkoming in de kosten bij scheiding?

Bij een scheiding kun je vaak gebruik maken van een tegemoetkoming in de kosten van je scheiding. Dit is afhankelijk van je inkomen en vermogen.

Wie vraagt de tegemoetkoming bij scheiding aan?

rvr logo

Scheidingsmediator Groningen verzorgt de aanvraag van de tegemoetkoming in de kosten van je scheiding volledig. Indien je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming betaal je alleen een eigen bijdrage en krijg je ook een korting op de griffiekosten van de Rechtbank.

Zoals gezegd kun je vaker dan je denkt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij scheiding. Er wordt namelijk uitgegaan het verzamelinkomen van ieder apart, deze ligt vaak aanmerkelijk lager dan het feitelijke inkomen. Je hebt namelijk meestal een aantal aftrekposten zoals de hypotheekrente, studiekosten, betaalde alimentatie of indien je als zelfstandige werkzaam bent ook de zelfstandigenaftrek.

Inkomensgrenzen tegemoetkoming in de kosten bij scheiding

Voor de inkomensgrenzen van een tegemoetkoming in de kosten bij scheiding maak je gebruik van 2 categorieën: Categorie 1. Alleenstaand en Categorie 2. Gehuwd, samenwonend of een één oudergezin met minderjarig(e) kind(eren). Bij scheiding wordt het inkomen van je (ex)-partner buiten beschouwing gelaten. Hebben jullie geen minderjarige kinderen, dan val je in categorie 1. Zijn er wel minderjarige kinderen dan val je in categorie 2 als één oudergezin, indien je op hetzelfde adres staat ingeschreven als je kind(eren). Dit geldt voor beide ouders. Indien zowel jij als jouw (ex)-partner nog op hetzelfde adres staan ingeschreven dan worden jullie als één oudergezin beschouwd en vallen jullie beiden in categorie 2.

Peiljaar bij scheiding

Het peiljaar van inkomen en vermogen ligt 2 jaar voor het daadwerkelijke jaar waarin je aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming in de kosten bij scheiding. Ga je scheiden in 2019 dan ligt het peiljaar op 2017. Je eenmalige eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Zoals gezegd gaat men voor het inkomen uit van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen kun je terugvinden op de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Peiljaar verleggen bij scheiding

Zoals gezegd wordt er in 2019 uitgegaan van het inkomen en vermogen in het peiljaar 2017. Indien het inkomen en vermogen na 2017 (veel) lager zijn zodat je wel binnen de grenzen van inkomen en vermogen valt dan kun je een verzoek doen tot peiljaarverlegging.

Vermogen

Als je vermogen in het peiljaar hoger is dan het heffingsvrije vermogen (€ 25.000,00) dan kun je helaas geen aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de kosten bij scheiding.

Inkomensgrenzen en eigen bijdrage voor een tegemoetkoming in de kosten bij scheiding per 1 Januari 2019.

CATEGORIE 1

ALLEENSTAAND
Verzamelinkomen 2017 < € 19.400 < € 27.300
Eigen bijdrage < 4uur € 54 € 54
Eigen bijdrage > 4 uur € 54 € 107

CATEGORIE 2

GEHUWD, SAMENWONEN, ÉÉN OUDER GEZIN
Verzamelinkomen 2017 < € 26.900 < € 38.600
Eigen bijdrage < 4uur € 54 € 54
Eigen bijdrage > 4 uur € 54 € 107

Kosten Rechtbank (griffierecht) bij scheiding

Indien de tegemoetkoming in de kosten bij scheiding wordt toegewezen ontvamng je tevens een korting op de kosten van de Rechtbank. In dat geval betaal je € 40,50 (per persoon) in plaats van € 148,50. Deze korting op de griffiekosten is definitief en kan niet worden teruggedraaid indien de tegemoetkoming op basis van “resultaat” achteraf weer wordt ingetrokken.

Intrekken van de tegemoetkoming in de kosten bij scheiding?

Na afloop van de scheiding is het mogelijk dat de eerder verleende tegemoetkoming met terugwerkende kracht wordt ingetrokken indien blijkt dat het resultaat van de scheiding voor jou meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrije vermogen. Met resultaat wordt bedoeld het nettobedrag welke jij ontvangt, je kunt daarbij denken aan de overwaarde bij verkoop woning of het bedrag welke jij ontvang ten gevolge van een overbedeling. Alimentatie wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Ook indien je een vordering hebt op je ex-partner en het bedrag nog niet daadwerkelijk hebt ontvangen zal hier rekening mee worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien jullie woning wel te koop staat maar nog niet is geleverd na verkoop.
Bij de beoordeling van het resultaat wordt uitgegaan van het heffingsvrije vermogen van het jaar waarin de scheiding wordt bekrachtigd. Daarvan is de 50% vrijgesteld. In 2019 is het heffingsvrije vermogen € 30.360,00 per volwassene. De helft hiervan is € 15.180,-.

Gevolg mogelijke intrekking

Mocht de tegemoetkoming worden ingetrokken betekent dit dat je zelf de kosten voor de mediator moet dragen. Is er al een vergoeding uitgekeerd aan de mediator door de Raad van de Rechtsbijstand dan zal deze die vergoeding bij jou in rekening gaan brengen. De mediator mag dan aanvullend declareren tot aan het afgesproken commerciële afgesproken tarief. Het risico van een mogelijke intrekking wordt altijd vooraf besproken.

Note:

Je kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.
Meer informatie overeen tegemoetkoming is te lezen op www.rvr.nl

Persoonlijke kennismaking

Kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

  Ik wil graag gebeld worden

  JaNee

  Wanneer u gebeld wilt worden
  welk tijdstip en dag heeft de voorkeur?

  Gewenst tijdstip

  Gewenste dag

  (* = altijd invullen)

  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.