Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Duur partneralimentatie naar 5 jaar

Duur partneralimentatie naar 5 jaar (Wet herziening partneralimentatie)

De eerste kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. De nieuwe wetgeving zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment is de maximale periode waarover partneralimentatie moet worden voldaan 12 jaar, tenzij de duur van het huwelijk korter was dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren. De termijn van de alimentatieverplichting gaat in op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vanaf 1 januari 2020 verandert dit en bestaat de alimentatieverplichting over een periode gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. De duur van het huwelijk wordt bepaald door de periode vanaf de datum van het huwelijk tot de datum waarop het verzoekschrift van de echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Wettelijke indexering alimentatie 2019

Vanaf 1 januari 2019 moet je meer alimentatie gaan betalen. Ontvang je juist alimentatie dan zal je meer moeten ontvangen. Het indexering percentage is onlangs bekend gemaakt, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  De alimentatie wordt per 1 Januari 2019 geïndexeerd met 2%. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Jaarlijks worden op grond van de wet alle alimentaties opgenomen in een beschikking gewijzigd. Ook indien er niets over de indexering is afgesproken, of niets is opgenomen in de beschikking wordt er altijd geïndexeerd. Het is wel mogelijk om de indexering volledig of voor een bepaalde tijd uit te sluiten. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het convenant en/of ouderschapsplan.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil blijft.

Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019)

Wat kun je doen als de indexering niet wordt betaald?

Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Indexering alimentatie 2017

De alimentatie wordt per 1 Januari 2017 verhoogd met 2,1%. Deze indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie alsmede de partneralimentatie.

Het Ministerie van Justitie heeft het indexering percentage bekend gemaakt waarmee de partner- en kinderalimentatie per 1 Januari 2017 verhoogd dienen te worden. Het nieuwe alimentatiebedrag voor 2017 is gemakkelijk uit te rekenen door het maandelijkse alimentatiebedrag van 2016 te vermenigvuldigen met 1,021.

Op grond van de wet worden alle alimentaties opgenomen in een beschikking jaarlijks gewijzigd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage(art. 1:402a lid 1 BW). Ook als er niets over de indexering is afgesproken of in de beschikking staat wordt er altijd geïndexeerd. Wel is het mogelijk om indexering volledig of voor bepaalde tijd uit te sluiten. De indexering gaat altijd per 1 januari in. Je hoeft je ex-partner niet op voorhand over de indexering van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie aan te schrijven deze geldt automatisch. Het kan raadzaam zijn om je ex-partner wel te attenderen op het nieuwe bedrag.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is dat de hoogte van de alimentatie mee gaat met de inflatie, lonen ende stijging van de kosten van levensonderhoud.

Indexeringspercentages van de afgelopen jaren:

2017  2,1%

2016  1,3%

2015  0,8%

2014  0,9%

2013  1,7%

2012  1,3%

2011  0,9%

2010  2,3%

Voor de beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 klik je hier.

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Stiefouder

Wanneer ben je nu eigenlijk een stiefouder?

Je bent een stiefouder als je met een vrouw of man huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat welke kinderen heeft uit een eerdere relatie en die op zijn of haar adres ingeschreven staan volgens het GBA. In juridische zin ben je dus geen stiefouder als je gaat samenwonen met een man of vrouw met kinderen uit een vorige relatie of indien de kinderen niet op jullie adres staan ingeschreven volgens het GBA. In die situatie kun je natuurlijk wel in de relationele sfeer een (stief)ouder zijn.

Welke financiële verplichtingen heeft een stiefouder? Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Scheiding, invloed van familie vrienden?

De invloed van familie en vrienden bij scheiding?

Het komt voor dat familie en/of vrienden objectieve raadgevers zijn bij een scheiding. Veelal zijn de adviezen van familie en/of vrienden echter wat gekleurd. immers, men kiest vaak partij voor hun “eigen kant” en geven adviezen mede ingegeven vanuit hun eigen leven en ervaringen. In mijn praktijk kom ik dit ook geregeld tegen, met als gevolg dat deze vaak goedbedoelde adviezen het “conflict” tussen de scheidende partijen verhevigen en de communicatie tussen hen eerder verslechterd dan verbeterd. De achterban heeft vaak ongemerkt een grote invloed op het proces van de scheiding tussen partijen. Het is natuurlijk ook lastig om in een situatie, waarmee je meestal nog geen ervaring hebt en geleid wordt door emotie, als scheidende partij je niet te laten beïnvloeden door hetgeen je ingefluisterd wordt.

Ga uit van je eigen kracht Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Partneralimentatie wetsvoorstel

Partneralimentatie, wetsvoorstel voor aanpassing.

Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat er een wetswijziging komt waarmee de partneralimentatie flink wordt aangepast binnen nu en afzienbare tijd. De duur van partneralimentatie zou wel eens drastisch kunnen worden ingekort. De afgelopen jaren zijn hier reeds eerder diverse wetsvoorstellen voor gedaan. Afgelopen Juni hebben D66, PvdA en de VVD een nieuw wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel staat inkomensverlies, modernisering alsook vereenvoudiging van de partneralimentatie centraal. De partijen willen de duur van de partneralimentatie drastisch verkorten. Nu is de maximale termijn voor de partneralimentatie nog 12 jaar. de D66 maar ook de andere partijen vinden deze termijn veel te lang. Na een echtscheiding heeft de minst verdienende ex-partner nu nog recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie.

Volgens D66 is dat slecht voor de emancipatie: ‘De vrouw krijgt geen enkele prikkel om de arbeidsmarkt op te zoeken, en dat vinden wij onwenselijk’ zegt D66-kamerlid Pia Dijkstra. Maar ook de PvdA en de VVD zijn het eens met de D66. De partijen willen samen optrekken om de partneralimentatie te beperken. De huidige alimentatiewet stamt alweer uit 1994, daarvoor was het zelfs mogelijk dat de partneralimentatie een leven lang kon duren. De afgelopen jaren is de positie van de ex-partners erg veranderd dan toen de huidige wetgeving werd gemaakt.

Ook het CDA is bereid om te praten over een beperking van de duur van de partneralimentatie. Al vindt de partij wel dat er goed moet worden gekeken naar de rolverdeling binnen het gezin. Twaalf jaar achterover zitten is natuurlijk niet de bedoeling, maar herziening moet wel op een zorgvuldige manier gebeuren’ aldus kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Het wetsvoorstel is er nog niet doorheen, maar nu 3 grote partijen de duur van de alimentatie willen verkorten en het CDA ook bereid is erover te praten, zou een eventuele aanpassing van de wetgeving weleens dichtbij kunnen zijn.

Huidige regeling: Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Indexering alimentatie 2016

De alimentatie wordt per 1 Januari 2016 verhoogd met 1,3%. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie alsmede de partneralimentatie.

De staatssecretaris van veiligheid en justitie heeft het indexering percentage bekend gemaakt waarmee de partner- en kinderalimentatie per 1 Januari 2016 verhoogd dient te worden. Het nieuwe alimentatiebedrag voor 2016 is gemakkelijk uit te rekenen door het maandelijkse alimentatiebedrag van 2015 te vermenigvuldigen met 1,013.

Je hoeft je ex-partner niet op voorhand over de indexering van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie aan te schrijven deze geldt automatisch. Het kan raadzaam zijn om je ex-partner wel te attenderen op het nieuwe bedrag.

Indexeringspercentages van de afgelopen jaren:

2016  1,3%

2015  0,8%

2014  0,9%

2013  1,7%

2012  1,3%

2011  0,9%

2010  2,3%

Wat kun je doen als de indexering of alimentatie niet wordt betaald? Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Co-ouderschap

Wat houdt co-ouderschap na echtscheiding eigenlijk in?

Tegenwoordig kiezen meer dan 27% van de ouders na de scheiding voor c0-ouderschap. Veel ouders verstaan onder co-ouderschap dat zij ieder voor ongeveer de helft van de tijd de dagelijkse zorg van opvoeding en verzorging op zich nemen. De verdeling is op velerlei manieren in te vullen. Vaak wordt er gekozen voor de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. Als de kinderen nog erg jong zijn zien we vaak ook vele variaties op de invulling van het co-ouderschap. Als je kiest voor co-ouderschap heeft dat vaak ingrijpende gevolgen, vaak meer dan je denkt, immers hoe ga je om met co-ouderschap indien één van de ouders een fulltime baan heeft? Indien je wilt kiezen is het belangrijk om alle voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.

Om aan het co-ouderschap een goede en praktische invulling te geven zijn er wel een aantal voorwaarden. 

 • Zo is het handig dat beide ouders dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen, bij voorkeur in dezelfde wijk, zodat de kinderen gemakkelijk naar school kunnen blijven gaan bijvoorbeeld. Ook kunnen de kinderen dan gemakkelijk even naar hun vader of moeder als ze daar behoefte aan hebben.
 • De ouderrelatie tussen de ex-partners moet goed zijn bij co-ouderschap. Je hebt immers nog zeer regelmatig contact met elkaar over de kinderen. Als ouders moet je ook in de toekomst nog uitstekend met elkaar kunnen communiceren.
 • Beide ouders werken parttime of kunnen flexibel zijn met de opvang voor de kinderen.
 • Beide ouders zijn overdag in ieders geval dagelijks deels beschikbaar voor de kinderen, voor de opvang en voor de dagelijkse verzorging en opvoeding.

Verdelen van kosten

Bij co-ouderschap is het belangrijk om af te spreken welke kosten jullie willen verdelen en welke niet.Kosten van uitstapjes of vakanties worden meestal buiten de verdeling gelaten bijvoorbeeld. Zo kun je ook voorkomen dat je “meebetaald” aan de dure smaak van de andere ouder. Bij het verdelen van de kosten kun je onderscheid maken tussen te verdelen kosten en de eigen kosten.

Wat zijn eigen kosten? Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Ouderschapsplan

Als je gaat scheiden ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als jullie minderjarige kinderen hebben. In 2009 is dit ingevoerd door de overheid om ouders meer bewust te maken over hun rol als ouder en hun verantwoordelijkheid voor de kinderen, na de scheiding. In een ouderschapsplan staan al je afspraken die je samen maakt omtrent de kinderen. In het ouderschapsplan staan bijvoorbeeld afspraken over de omgangsregeling, opvoeding, verzorging maar ook afspraken over de kinderalimentatie.

Wat moet er minimaal in een ouderschapsplan staan?

 • Afspraken over de zorg- en opvoedtaken.
 • Informatieoverdracht tussen de ouders over de kinderen.
 • Hoe gaat het onderlinge contact tussen ouders.
 • Hoe nemen jullie als ouders belangrijke beslissingen in de opvoeding van de kinderen.
 • Welke afspraken maken jullie als ouders over de kosten van opvoeding en verzorging(kinderalimentatie).
 • Op welke wijze hebben jullie als ouders de kinderen betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan.

Voldoet een standaard ouderschapsplan?

Je kunt je dan de vraag stellen of er überhaupt een standaard ouderschapsplan wel bestaat. Iedere situatie is immers anders…Helaas, een standaard ouderschapsplan bestaat wel…maar of dat voor jullie ook goed werkt is maar de vraag.. Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Kindgebonden budget 2015

 

Kindgebonden budget per 1 Januari 2015 en de alleenstaande ouderkop.

Zoals in mijn vorige blog geschreven vinden er per 1 Januari 2015 forse fiscale wijzigingen plaats voor alleenstaande ouders. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor uw situatie?

Ik geef ze in het kort nog even weer:

Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt per 1 januari 2015

De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen (kinderalimentatie) wordt per 1 Januari 2015 afgeschaft. Dit geldt ook voor de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting.

Veranderingen kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar voor de opvoeding. Hoe hoog het bedrag is hangt af van meerdere factoren zoals de leeftijd van het kind en waar je kind woont.

Aanpassingen:

 • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2015 wederom niet aangepast aan de  prijsindex.
 • Voor kinderen tot 16 jaar welke uitwonend zijn vervalt de toets op hun inkomen.
 • Per 1 July 2014 gelden er al geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
 • De TOG (tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen) gaat op in de kinderbijslag per 1 Januari 2015.

Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting blijft bestaan.

Veranderingen kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van hun kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget 2015 wijzigt op een aantal punten: Lees meer