Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Duur partneralimentatie naar 5 jaar

Duur partneralimentatie naar 5 jaar (Wet herziening partneralimentatie)

De eerste kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. De nieuwe wetgeving zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment is de maximale periode waarover partneralimentatie moet worden voldaan 12 jaar, tenzij de duur van het huwelijk korter was dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren. De termijn van de alimentatieverplichting gaat in op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vanaf 1 januari 2020 verandert dit en bestaat de alimentatieverplichting over een periode gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. De duur van het huwelijk wordt bepaald door de periode vanaf de datum van het huwelijk tot de datum waarop het verzoekschrift van de echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

Lees meer