Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Beperkte gemeenschap van goederen

Beperkte gemeenschap van goederen?

Is het blind vertrouwen in elkaar of gemakzucht?

In Nederland trouwen nog veruit de meeste mensen in algehele gemeenschap van goederen. Nederland is ook één van de weinige landen nog waar de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is, tenzij je voorafgaan aan je huwelijk naar de notaris gaat en huwelijkse voorwaarden opstelt.

Deze situatie gaat echter binnenkort veranderen.

Afgelopen Maart is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer aangenomen. Indien je vanaf 1 Januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat val je onder dit nieuwe stelsel. voor deze datum blijft het huidige stelsel zo lang gehandhaafd.

Hoe ziet de huidige situatie eruit?

Indien je geen huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk opstelt trouw je standaard in algehele gemeenschap van goederen. Ale bezittingen en schulden welke jullie voor het huwelijk hadden alsmede de ten tijde van het huwelijk opgebouwde schulden en bezittingen vallen in de algehele gemeenschap van goederen en worden daarmee dus gezamenlijk. Bij een scheiding worden in dat geval de schulden en bezittingen bij helfte verdeeld c.q. gedeeld. Een uitzondering hierop zijn erfenissen en schenkingen voorzien van een uitsluitingsclausule.

Het ziet de nieuwe situatie eruit?

Indien je een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat na 1 januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het voornaamste verschil met de oude situatie zit in het voorhuwelijkse vermogen of de schulden. Lees meer