Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Kindgebonden budget 2015

 

Kindgebonden budget per 1 Januari 2015 en de alleenstaande ouderkop.

Zoals in mijn vorige blog geschreven vinden er per 1 Januari 2015 forse fiscale wijzigingen plaats voor alleenstaande ouders. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor uw situatie?

Ik geef ze in het kort nog even weer:

Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt per 1 januari 2015

De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen (kinderalimentatie) wordt per 1 Januari 2015 afgeschaft. Dit geldt ook voor de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting.

Veranderingen kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar voor de opvoeding. Hoe hoog het bedrag is hangt af van meerdere factoren zoals de leeftijd van het kind en waar je kind woont.

Aanpassingen:

  • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2015 wederom niet aangepast aan de  prijsindex.
  • Voor kinderen tot 16 jaar welke uitwonend zijn vervalt de toets op hun inkomen.
  • Per 1 July 2014 gelden er al geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
  • De TOG (tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen) gaat op in de kinderbijslag per 1 Januari 2015.

Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting blijft bestaan.

Veranderingen kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van hun kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget 2015 wijzigt op een aantal punten: Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Indexering alimentatie 2015

De alimentatie wordt per 1 Januari 2015 verhoogd met 0,8%. De indexering alimentatie geldt voor zowel de kinderalimentatie alsmede de partneralimentatie.

De staatssecretaris van veiligheid en justitie heeft het indexering alimentatie percentage bekend gemaakt waarmee de partner- en kinderalimentatie per 1 Januari 2015 verhoogd dient te worden. Het nieuwe alimentatiebedrag voor 2015 is gemakkelijk uit te rekenen door het maandelijkse alimentatiebedrag van 2014 te vermenigvuldigen met 1,008.

Je hoeft je ex-partner niet op voorhand over de indexering alimentatie van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie aan te schrijven deze geldt automatisch. Het kan raadzaam zijn om je ex-partner wel te attenderen op het nieuwe bedrag.

Indexering alimentatie percentages van de afgelopen jaren:

2015  0,8%

2014  0,9%

2013  1,7%

2012  1,3%

2011  0,9%

2010  2,3%

Wat kun je doen als de indexering alimentatie of alimentatie niet wordt betaald? Lees meer