Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Personen- en familierecht

Wat is er in 2014 veranderd in het familierecht?

De afgelopen tijd zijn er een aantal wetten in werking getreden op het gebied van het personen- en familierecht.

Hierbij een overzicht:

Kinderopvangtoeslag:

De toeslag dient aangevraagd te worden binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderopvang toe gaat. Deze wijziging geldt per 1 januari 2014. Tevens gaat de overheid aan de kosten voor kinderopvang meer bijdragen. De maximumvergoeding per uur gaat omhoog. Voor ouders met een inkomen hoger dan € 47.812,00 gaat de bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren omhoog. Ouders met hogere inkomens kunnen voor het kind met de meeste opvanguren weer een kinderopvangtoeslag ontvangen.

Gezagsregister:

Per 1 April 2014 is het mogelijk dat ouders zelf regelen wie het gezag krijgt over hun kind(eren). Dit is mogelijk door een registratie in het gezagsregister. Tot 1 April kon dit alleen maar worden gedaan middels een testament bij de notaris, de testamentaire voogdij. Lees meer

Scheidingsmediator Groningen - Mediation bij scheiden Groningen - Mark Grissen - MfN Mediator

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

Welke vormen van huwelijkse voorwaarden zijn er?

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden, immers ieder getrouwd stel heeft zijn eigen wensen bij het opstellen ervan. Deze huwelijkse voorwaarden zijn afgestemd op de situatie die op dat moment speelt. Er zijn een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden welke geregeld voorkomen. Deze zullen we kort belichten.

Beperkte gemeenschap

Bij het afspreken van een beperkte gemeenschap is er voor de echtgenoten sprake van een privé deel en een gemeenschappelijk deel. Hierbij kun je keuzes maken dat bijvoorbeeld de woning of anderzins wel in het gemeenschappelijk deel van de beperkte gemeenschap valt.

Koude uitsluiting

Ieder behoudt zijn eigen bezittingen en schulden. Het vermogen en de inkomens worden niet gedeeld. Er is in het geheel geen gemeenschap van goederen. De enige uitzondering die hierop gemaakt kan worden is de verdeling van het pensioen. Lees meer